Organizing Committee

Kostas Tsiambaos, NTUA School of Architecture

Panayotis Tournikiotis, NTUA School of Architecture

Nikos Belavilas, NTUA School of Architecture

Elias Constantopoulos, Architecture Department of Patras

Constantis Kizis, NTUA School of Architecture

Theodora Chatzi Rodopoulou, University of the Aegean

Kalliopi Amygdalou, ELIAMEP

Demetra Vogiatzaki, Harvard University

Nikos Magouliotis, gta ETH 

Evita Fanou, NTUA School of Architecture